കാർത്തികയിലെ മീൻ രുചികളും കണ്ണൂരിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളും | Fish Meals, Kannur Karthika Lodge + KayakingKannur has obtained some great seafood eating places that provide yummy funds meals. Karthika lodge in Kannur is one amongst them. You’ll certainly take pleasure in their banana leaf meals with seafood aspect dishes. We had been to Kannur many instances, and we had already tried one other great place within the city – Odhen’s lodge. Although each Odhen’s and Karthika are seafood eating places, I would not want to check the 2. Sure, I’d at all times say that they each had been good.
കണ്ണൂരിൽ എത്തി ഉച്ച ഭകഷണത്തിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേയ്ക്ക് വരുന്ന സാധാരണക്കാരന്റെ കടൽ രുചികൾ ലഭിക്കുന്ന കുറെയേറെ ഹോട്ടലുകളിൽ ഒന്നാണ് കാർത്തിക ഹോട്ടൽ. കുറെയേറെ നാളുകൾക്കു മുൻപ് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ കടൽ രുചികൾ ആസ്വദിച്ചത് ഓഥേൻസിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൽ ഏതാണ് കേമൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, രണ്ടും നല്ലതാണ്.
Kannur Playlist: http://bit.ly/fnt-kannur
Subscribe Meals N Journey: https://goo.gl/pZpo3E
Go to our weblog: FoodNTravel.in
For Kayaking expertise, please contact:
Jithin: +91 8111962628 or Rahul: +91 9400194572 (Kavvayi Tales)
It’s also possible to take pleasure in tenting on Kavvayi coconut island.

🥣 At present’s Meals Spot: Lodge Karthika, Kannur🥣
Location Map: https://goo.gl/maps/o69mDLsGe5aVGoRq7
Tackle: Thavakkara, Kannur, Kerala 670001
Contact Quantity: 0497 2765364
Timing: 12:00 pm to 4:00 pm every single day besides on Sundays (Sundays closed)
⚡FNT Scores for Karthika Lodge, Kannur⚡
Meals: 😊😊😊😊😑(4.5/5)
Service: 😊😊😊😊😑(4.2/5)
Ambiance: 😊😊😊😊(4.0/5)
Accessibility: 😊😊😊😊(4.0/5)
Parking facility: Sure
Is that this restaurant family-friendly? Sure, to a sure extent
Worth::
1. Seafood Meals: Rs. 180.00
2. Sadha Meals: Rs. 55.00 (Kuruva)
3. Chemballi: Rs. 150.00
4. Crab: Rs. 130.00
4. Matthi Pollichathu: Rs. 50.00
My Vlogging Package
Main digital camera: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary digital camera: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wi-fi Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Mild: Aputure Amaran AL-MX Bi-Shade LED Mini Pocket Dimension Mild (https://amzn.to/397IzXt)

source