കൊച്ചിയിൽ തറവാട്ടിലെ മീൻ രുചികൾ | Seafood Meals at Tharavadu Restaurant Varapuzha, Kochiകൊച്ചി വാരാപ്പുഴയിൽ പെരിയാറിന്റെ ശാഖയുടെ ഓരത്തുള്ള തറവാട് റെസ്റ്റോറന്റ്. അവിടെ ആണ് ഞാനും ചിങ്കുവും മറ്റു ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പോയത്. നല്ല സീഫുഡ് കൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരിടം. വാഴയിലയിൽ സാദാ ഊണിന്റെ വിഭവങ്ങൾ. കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കരിമീൻ മപ്പാസ്, ചെമ്മീൻ റോസ്‌റ്, കൂന്തൽ, മീൻ പീര ഇങ്ങനെ പലതും കഴിച്ചു. കരിമീൻ മപ്പാസ് ആണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇടം പിടിച്ചത്. തക്കാളികറിയും ഒട്ടും മോശം അല്ല.
Tharavvadu Restaurant in Varapuzha, Kochi, is nice for making an attempt a superb lunch with seafood particular dishes. There are the same old dishes served in banana leaf, plus additional dishes that we are able to select from. My mates, Chingu and Ashbin joined me for this meals hunt in Cheranellur close to Varapuzha. Ashbin’s channel particulars are given beneath.
Whereas they do serve breakfast and snacks in Tharavadu Restaurant, the very best to attempt there’s their seafood meal. Crab masala, prawns fry, shrimps roast, karimeen pollichathu (pearlspot fish pollichathu), and plenty of extra seafood varieties.
🥣 At this time’s Meals Spot: Tharavaadu restaurant, Varapuzha, Kochi🥣
Location Map: https://goo.gl/maps/B2HzwgmV7wjDMoWMA
Tackle: NH 66, Cheranallur, Kochi, Kerala 682034
⚡FNT Scores for Tharavaadu restaurant, Varapuzha, Kochi⚡
Meals: 😊😊😊😊😑(4.1/5)
Service: 😊😊😊😊(4.0/5)
Ambiance: 😊😊😊😑(3.9/5)
Accessibility: 😊😊😊😊😑(4.1/5)
Parking facility: Sure
Is that this restaurant family-friendly? Sure
Worth: 💲💲💲 (Common)
Worth Listing:
I’m sorry, the fee was accomplished by Ashbin George of Meals Locations.
Meals Locations Instagram Web page: https://www.instagram.com/food__destinations_
Meals Locations YouTube Web page: https://www.youtube.com/c/FOODDESTINATIONSKERALA
Subscribe Meals N Journey: https://goo.gl/pZpo3E
Go to our weblog: FoodNTravel.in
My Vlogging Equipment
Main digital camera: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary digital camera: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wi-fi Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Mild: Aputure Amaran AL-MX Bi-Colour LED Mini Pocket Measurement Mild (https://amzn.to/397IzXt)

source