മീനും ബീഫും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇലയിൽ ഊണ് | Kerala Banana Leaf Meals with Fish Fry + Fish Curry + BeefWe’re in Aranmula – Pathanamthitta. Simply beginning our foodploration from Malakkarethu Home (Jojichayan’s Homestay by the banks of Pamba River). We had a beautiful breakfast with puttu and inexperienced gram. Then a refreshing drink made out of coconut milk. And the large feat was preparing – Kerala’s Particular Banana Leaf Meals. Right here, the meal included many curries, fish curry, beef fry, cassava, barbecue, and plenty of extra. It was a beautiful keep and superior lunch at Malakkarethu Home. ആറന്മുളയിൽ പമ്പാനദിയുടെ തീരത്തുള്ള ജോജിച്ചായന്റെ ഹോംസ്‌റ്റേയിൽ ഒരു കിടിലൻ ഊണ് കഴിച്ചു. ഇലയിൽ ഊണ്. കപ്പ. മീൻ കറി, ബീഫ് കറി, മീൻ പൊരിച്ചത്, അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ആയിരുന്നു ഇലയിൽ. ചേന മെഴുക്കുപുരട്ടി, എരിശ്ശേരി അങ്ങനെ കുറെ പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളും. കുഞ്ഞുമോൾ ചേച്ചി അടുക്കളയിൽ മീൻ വറുക്കുന്നതും കറികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കണ്ടു, ഇലയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നു രുചികരം.
Particulars of the Homestay: Malakkarethu Home
Location Map: https://g.web page/Malakkarethu?share
Handle: M. Ok. Highway Aranmula, Kozhencherry, Kerala 689533
Web site: http://www.malakkarethuhouse.com/
Contact Quantity: +919847353056
Subscribe Meals N Journey: https://goo.gl/pZpo3E
Go to our weblog: FoodNTravel.in
My Vlogging Equipment
Major digital camera: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary digital camera: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wi-fi Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Gentle: Aputure Amaran AL-MX Bi-Shade LED Mini Pocket Dimension Gentle (https://amzn.to/397IzXt)

source