1 മീറ്റർ കബാബ് | 1-Meter Kebab in Kannur | Turkwise for Turkish Meals in Kannur | തുർക്കി രുചികൾWhereas we have been in Kannur, our pal Roshan prompt this Turkish Restaurant which is known as Turkwise. I used to be a bit hesitant at first, however I might at all times belief Roshan’s suggestion. Whereas we reached there, I used to be impressed by the ambiance and naturally, the meals was nice. Once I regarded by way of their menu, my eyes have been caught by the identify – one-meter kebab, and we determined to go for it. 1-Meter will not be apt for 1 individual and even 2 individuals; it’s good for a group of three to five folks. It has a mixture of a number of sorts of kebabs and fries, with greens and salads. All that you might want to bear in mind is to devour when it’s sizzling.
കണ്ണൂരിൽ ചെന്നപ്പോ റോഷൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ഈ ടർക്കിഷ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയത്. ഇവിടെ തുർക്കി സ്പെഷ്യൽ രുചികളാണ് പ്രശസ്തം. നല്ല ഒരു ചുറ്റുവട്ടം ഉള്ള സ്ഥലം. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഇവരുടെ പ്രധാന ആകർഷണം ഇവരുടെ ആ പഴക്കം ചെന്ന സ്റ്റൈലിലുള്ള കെട്ടിടവും വളരെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷവുമാണ്.
Subscribe Meals N Journey: https://goo.gl/pZpo3E
Go to our weblog: FoodNTravel.in
🥣 At the moment’s Meals Spot: Turkwise – Turkish Restaurant & Cafe, Kannur🥣
Location Map: https://g.web page/Turkwise?share
Handle: Onden Rd, Kannur, Kerala 670001
Contact Quantity: +919544809090
Timing: Varies between the times. Please contact the restaurant for the timings.
⚡FNT Rankings for Turkwise – Turkish Restaurant & Cafe, Kannur ⚡
Meals: 😊😊😊😊(4.0/5)
Service: 😊😊😊😊(4.0/5)
Ambiance: 😊😊😊😊😑(4.3/5)
Accessibility: 😊😊😊😊(4.0/5)
Parking facility: Sure
Is that this restaurant family-friendly? Sure, it’s.
Value::
1. One Metre Kebab: Rs. 1490.00
2. Irish Espresso: Rs.70.00
3. Cappuccino: Rs. 90.00
4. Mint Tea: Rs. 40.00
5. Lime Tea: Rs. 40.00
My Vlogging Package
Main digital camera: Canon M50 (https://amzn.to/393BxD1)
Secondary digital camera: Nikon Z50 (https://amzn.to/3h751CH)
B-rolls shot on: Fujifilm XT3 (https://amzn.to/2WkRuzO)
Mic 1: Rode Wi-fi Go(https://amzn.to/3j6Kb8E)
Mic 2: Deity V-Mic D3
Gentle: Aputure Amaran AL-MX Bi-Coloration LED Mini Pocket Measurement Gentle (https://amzn.to/397IzXt)

source