#Apachertr200 #Travelblog #TIRUPPUR #Munnar ALPY – TIRUPPUR – MUNNAR TRIP WITH MY APACHE RTR 200PART – 1
ചുമ്മാ ഒരു റൈഡ് ആലപ്പുഴ _ തീരുപ്പുർ _ മൂന്നാർ വഴി ആലപ്പുഴക് .
.
#makk #makktravel #makkfamily

source